tapeta Moderního Webu

only-child

3D
2D

:only-of-type

Pseudotřída :only-of-type určí, ke kterému elementu v seskupení elementů se přiřadí určené hodnoty.

Podpora:

IE 9+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

HTML

 <div>
  <span>span</span> <strong>strong</strong>
 </div>
 <div>
  <span>span</span>
 </div>
 <div>
  <span>span</span> <span>span</span>
 </div>
 <p>
  <span>span</span>
 </p>
 <div>
  <span>span</span> <em>em</em>
 </div>

CSS

body > *:only-of-type {
 background: silver;
}

Prohlížeč

span strong
span
span span

span

span em

Vybere ze skupiny elementů námi hledaný prvek (v tomto příkladu span), který má jen jeden nadřazený element (v tomto příkladu p) v určené oblasti (v tomto příkladu body).


moderniweb.com © 2018