tapeta Moderního Webu

nth-of-type

3D
2D

:nth-of-type(n)

Pseudotřída :nth-of-type(n) určí, podle jakého vzorce a ke kterému elementu v seskupení elementů se přiřadí určené hodnoty.

Podpora:

IE 9+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

HTML

<div>  1. div  </div>
<span> 1. span </span>
<div>  2. div  </div>
<span> 2. span </span>
<div>  3. div  </div>
<span> 3. span </span>
<div>  4. div  </div>
<span> 4. span </span>

CSS

body > *:nth-of-type(2) {
  background: silver;
}

Prohlížeč

1. div
1. span
2. div
2. span
3. div
3. span
4. div
4. span

Oproti nth-child se bere v potaz každý element. Pokud bychom v tomto příkladu použili nth-child, byl by onzačen jen jeden řádek, a to druhý element 1. span.

Do závorky se může přiřadit i určitý vzorec, například 2n, 2n+1 apod.


moderniweb.com © 2018