tapeta Moderního Webu

Formuláře

3D
2D

Formuláře

Atributy:

 • requred - zabrání odeslání formuláře, pokud není pole vyplněno
 • pattern - určí strukturu výplně formulářového pole
 • multiple - umožňuje zadat do jednoho pole více údajů (př.: emailů)
 • form - propojí formulářové prvky s jiným formulářem
 • autocomplete - umožní/zamezí automatické dokončení rozepsaného textu
 • list - zobrazí nápovědu po propojení s prvkem details

Nové hodnoty vlastnosti type

 • color - umožní zvolit barvu
 • email - pole určené pro emailové adresy, kde v případě neplatné hodnoty vypíše uživateli chybu a zabrání odeslání  
 • number - pole určené pro realná čísela (v některých prohlížečích zobrazí číselník; lze doplnit o vlastnosti min, max a stop)
 • range - zobrazí posuvník, do budoucna by měl být rozšířen o číselné hodnoty definované vlastnostmi min a max
 • search - pole určené pro vyhledávání, kde v některých prohlížečích zobrazí křížek pro smazání výpisu
 • tel - pole určené pro telefonní čísla
 • url - pole určené pro webové adresy  
 • date - umožní zadat den, měsíc a rok, pomocí kalendáře
 • datetime - čas ve 24h formátu
 • datetime-local - čas ve 24h formátu
 • month - umožní zadat měsíc a rok
 • time - čas ve 24h formátu
 • week - umožní zadat rok a týdenní pořadové číslo

moderniweb.com © 2018