tapeta Moderního Webu

Nové vlastnosti

3D
2D

Nové vlastnosti

  • hgroup - osnova záhlaví (header)
  • figure - definuje určitou oblast v těle (article) stránky, která má určitý vztah mezi textem a elementy, či elementem (př. obrázek a popisek)
  • figcaption - označuje textovou oblast uvnitř figure
  • mark - označuje pro uživatele důležitou textovou oblast (odstavce, citace, klíčová slova...) s ohledem na události (vyhledávání, navigace...)
  • progress - stav probíhajícího procesu (stárnutí, jízda, stahování, odesílání...)
  • meter - rozsah hodnot (hodnocení, vzdálenosti, rozsahy od do a pod...)
  • time - čas události určený pro programy (vyhledávače a pod...)
  • details - skrytá oblast (náhledu, nápovědy po najetí myši a pod...
  • video - určen pro vkládání video a audio souborů
  • details - skrytá oblast (náhledu, nápovědy po najetí myši a pod...

moderniweb.com © 2018