tapeta Moderního Webu

prepend a append

3D
2D

prepend a append

Vloží text na začátek a konec elementu.

HTML:

<p>html text</p>

Script:

$(document).ready(function() {
  $("p").prepend(" a jQuery text")  
});

Prohlížeč:

html text

prepend append

html

Přidaný text máme zvýrazněný tučně.


moderniweb.com © 2018