tapeta Moderního Webu

keyframes

3D
2D

keyframes

CSS3 vlastnost keyframes je základem, který určí podobu a průbeh samotné animace.

Podpora:

IE 10+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

Příklad:

@keyframes jmeno_animace {
  0%   {left: 0px;}
  50%  {left: 200px;}
  100% {left: 0px;}
}

Pro spuštění animace to nestačí. viz: Základ [name a duration].
Pro zkrácení zápisu nebudu prefixy u @keyframes v následujících příkladech uvádět.


moderniweb.com © 2018