tapeta Moderního Webu

animate

3D
2D

animate

Animate je další metoda jQuery.
Tato metoda vytváři jednoduché animace.

HTML:

<div></div>

CSS:

div { 
 background: blue; 
 width: 50px;
 height: 50px; 
}

Script:

$(document).ready(function() {
 $('div').click(function() { 
  $('div').animate({
   width: '100px',
   height: '100px',
   opacity: '0.4'
  }, 1400, 'linear');
 });
});

Číslo 1400[duration] uvádí čas animování v ms.
linear[easing] naznačuje, že animace bude plynulá.
Místo linear se dá použít ještě swing.

Prohlížeč:


Klikni na modré políčko.

zpět

Animovat lze jen omezené množství vlastností. př.: left, right, font-size...
... a to navíc jen ty s číselnou hodnotou.
Na druhou stranu fungují vcelku spolehlivě ve všech hlavních prohlížečích.


moderniweb.com © 2018