tapeta Moderního Webu

rotate3d

3D
2D

rotate3d

CSS3 vlastnost rotate3d otáčí element v prostoru.

Příklad:

div {
 transform: rotate3d(1, 1, 1, 180deg);     
}

Právě se díváme na zápis 3D rotace, kde údaj v závorce udává maticový zápis os x, y, z v závislosti na úhle rotace.

Rotace na ose X [rotateX]

div {
 transform: rotateX(310deg);       
}

Rotace na ose Y [rotateY]

div {
 transform: rotateY(310deg);       
}

Rotace na ose Z [rotateZ]

div {
 transform: rotateZ(330deg);       
}

moderniweb.com © 2018