tapeta Moderního Webu

rotate

3D
2D

rotate

CSS3 hodnota rotate natočí element o uvedený úhel.

Příklad:

div:hover {
  transform: rotate(15deg); 
}

Otočení o 15°.
Když se zadá (-15deg), dojde k otočení opačným směrem.


moderniweb.com © 2018