tapeta Moderního Webu

Operátory PHP

3D
2D

Příkazy v PHP

Podmínkové příkazy jsou základní řídící strukturou každého složitějšího zdrojového kódu.

Příkaz if

$a = 10;
$b = 10;

if ($a == $b) {
 echo "\$a se rovná \$b";
}
// výsledek: $a se rovná $b

Podmínka if provede příkaz ze složené závorky {} pokud platí logicé údaje v klasické závorce().

Příkaz else

$a = 10;
$b = 9;

if ($a == $b) {
 echo "\$a se rovná \$b"; 
} 
else {
 echo "\$a se nerovná \$b";
}
// výsledek: $a se nerovná $b

Podmínka else se provede za předpokladu, že tvrzení pro v podmínce if není pravdivé.

Příkaz elseif

$a = 10;
$b = 9;
$c = 10;

if ($a == $b) {
 echo "\$a se rovná \$b"; 
} 
elseif ($a == $c) {
 echo "\$a se rovná \$c";
}
else {
 echo "chyba";
}
// výsledek: $a se rovná $c

Podmínka elseif se provede za předpokladu, že tvrzení pro v podmínce if není pravdivé, ale samotná podmínka elseif je pravdivá. Pokud není pravdivé nic, provede se podmínka else. Podmínek elseif může být nekonečně mnoho.

Příkaz switch

$a = 10;
$b = 9;
$c = 10;

switch ($a) {
 case $b": 
  echo "\$a se rovná \$b";
  break;
 case $c:
  echo "\$a se rovná \$c";
  break;
 default:
  echo "chyba";
  break;
// výsledek: $a se rovná $c

Podobné jako předchozí příklad, méně logické, ale za to čitelnější a vhodnější pro některé operace.


moderniweb.com © 2018