tapeta Moderního Webu

Základy php

3D
2D

PHP

K správnému pochopení jsou třeba minimální znlalosti tvorby www stránek či programování v php. V případě zájmu si můžete objednat školení.

Konfigurace PHP

<?
 phpinfo();
?>

Vypíše informace o konfiguraci PHP na serveru.

Vypíše text

<?
 echo "Vypiš text";
?>

Vypíše text v uvozovkách.

Vypíše text skrze proměnnou

<?
 $promenna = "Vypiš text";
 echo $promenna;
?>

Vypíše text v uvozovkách, ale skrze proměnnou. Proměnné se používají k ukládání informací, nejen textu, ale i čísel do paměti k dalšímu použití ve sriptu.

Komentáře

<? 
 // text komentáře
 /* další varianta komentáře
  na více řádcích */ 
?>

Prakticky ve všech jazycích stejné či podobné.

Interpretace

 \$ // značka dolaru 
 \n // nový řádek 
 \r // CR(entr, "návrat vozíku") 
 \" // uvozovky 
 \\ // jedno obrácené lomítko 
 \t // tabulátor 
 \' // apostrof 

Jedním obráceným lomítkem můžeme v PHP použít některé speciální příkazy, tak aby nevznikl konflit ve zdrojovém kódu.


moderniweb.com © 2018