tapeta Moderního Webu

animation-direction

3D
2D

animation-direction

CSS3 vlastnot animation-direction umožní pokročilý průběh animace.

Toto už bude trochu náročnější. Pro přehlednost jsem začátek animace nechal zčervenat a konec prvního cyklu je žlutý.

Příklad:

  
@keyframes pokrocili_prubeh {
 0%  {left: 0px; background: rgba(255, 0, 0, 1);}
 10% {left: 0px; background: rgba(0, 128, 0, 0.5);}
 50% {left: 200px;}
 90% {left: 0px; background: rgba(0, 128, 0, 0.5);}
 100% {left: 0px; background: rgba(255, 255, 0, 1);}
}
div:hover {
 position: relative;
 animation-name: pokrocili_prubeh;
 animation-duration: 6s;
 animation-timing-function: ease-in;
 animation-iteration-count: 2;
 animation-direction: alternate; 
}

Začíná to být celkem šílený kód. Nebojte se! Na závěr si jej zjednodušíme.

Co se stalo?

 1. Změnili jsme jméno animace (name) na pokrocili_prubeh.
 2. Upravil se procentuální průběh animace (%), kde na začátku a na konci se element nepohybuje, ale jen mění barvu pozadí (background).
 3. Prodloužili jsme čas trvání animace (duration) na 6s.
 4. Nastavili jsme opakování animace iteration-count na hodnotu 2 (animace se přehraje 2x).
 5. Přidali jsme vlastnost direction s hodnotou alternate.

Co provedla hodnota alternate?

Přehrála celou animaci v druhém cyklu (opakování [iteration-count]) odzadu.
Jednoduše se animace nejprve přehrála od 0 do 100% a po té od 100% do 0%.
Dá se také napsat, že každá sudá hodnota v intervalu vlastnosti iteration-count se přehraje od konce.

Poznámka:

Ve chvíli, kdy se animace přehrává v druhém cyklu od konce, dojde i k změně hodnoty ease-in na ease-out.


moderniweb.com © 2018