tapeta Moderního Webu

Cykly v PHP

3D
2D

Cykly

Cykly jsou opakující se příkazy do doby než splní požadovaný cíl, pokud jej nastavíme.

Cyklus for

for ($a = 1; $a <= 10; $a++) {
  echo $a." ";
}
Výsledek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proměnná $a se v prvním výrazu zapíše do paměti, script přihlédne k druhému výrazu pokud je splněna podmínka, tedy 1 je větší, nebo rona 10, vypišíe 1. Po vypsání přihlédne script k třetímu výrazu, kde přičte do proměnné +1, zkontroluje zda i výsledná 2 patří do druhého výrazu a pokud ano. Vypíše jej. Tato operace se opakuje do doby, dokud splňují výsledky s třetího výrazu, podímnku druhého výrazu.

Cyklus while

$a = 1;
while ($a <= 10) {
  echo $a." ";
  $a++;
}
Výsledek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V podstatě to samé jako for, jen trochu jiný zápis.

Cyklus foreach

$a = array("web.cz", "web.com", "web.eu", "web.org");
foreach($a as $b) {
  echo $b."<br>";
}
Výsledek:
web.cz
web.com
web.eu
web.org

Pomocí krátkého zápisu vypíše jednitlivé prvky a přiřadí jim další hodnoty. V tomto příkladu jen <br>, ale zápis většinou bývá daleko složitější a tímto cyklem si jej zjednodušíme.


moderniweb.com © 2018