tapeta Moderního Webu

rgba/hsla

3D
2D

RGBA / HSLA

CSS3 hodnoty rgba a hsla definují barevnost a zároveň průhlednost.

Podpora:

IE 9+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

Příklad:

div {
  background: rgba(0, 128, 0, 0.5);
}

Samotný příklad vidíme v rámečku s průhlednou zelenou barvou.
Úroveň neprůhlednost je v tomto případě 50%, tedy 0.5.
Po najetí myší na příklad můžete vidět hodnotu rgb(0, 128, 0) tedy zelenou barvu.

Příklad 2:

div {
  background: hsla(120, 100%, 50%, 0.5);
}
  • Odstín (h): ve stupních od 0 do 360
  • Sytost (s): v procentech od 0% do 100%
  • Světelnost (l): v procentech od 0% do 100%
  • Průhlednost (a): od 0 do 1

moderniweb.com © 2018