tapeta Moderního Webu

translate3d

3D
2D

translate3d

CSS3 vlastnost translate3d posune element v prostoru.

Příklad:

div {
 transform: translate3d(15px, 15px, 15px);
}

Transformace na ose Z [translateZ]

div {
 transform: translateZ(150px);
}

Transformace na ose X [translateX]

div {
 transform: translateX(150px);       
}

Transformace na ose Y [translateY]

div {
 transform: translateY(20px);        
}

moderniweb.com © 2018