tapeta Moderního Webu

stop

3D
2D

stop

Stop je metoda jQuery.
Tato metoda zastaví probíhající script (animaci).

HTML:

<span id="zpet">
 Rychle zpět!
</span>
<div>
 <span id="text">
  Start?
 </span>
</div>

CSS:

#zpet {
 color: blue;
 text-decoration: underline;
 cursor: pointer;
}
div { 
 background: green; 
 width: 50px;
 height: 50px;
 margin-top: 5px; 
}

Script:

$(document).ready(function() {
 $('div').click(function() {
  $('#text').text("Jde..."); 
  $('div').animate({
    width: '100px',
    height: '100px'
   }, {
    duration: 5000,
    easing: 'linear',
    complete: function() {
     $('#text').text("Konec!"); 
    },
    queue: false    
     });
 }); 
 $('#zpet').click(function() {
  $('#text').text("Běží..."); 
  $('div').stop()
   .animate({
    width: '50px',
    height: '50px', 
   }, 400, 'linear', function() {
    $('#text').text("Start?");  
   });
 });
});

Už je to trošku složitější.
Pozměnili jsme zápis, ale je to pořád to samé.
Pro přehlednost je v příkladu použita funkce text() s patřičným textem.
Metoda stop() je použita proto, abychom jsme mohli animaci zastavit a v tomto případě spustit jinou.

Prohlížeč:

Rychle zpět!
Start?

Klikni na zelené políčko a zkus přerušit animaci tlačítkem Rychle zpět!

Parametr queue má hodnoty false a true. Zařazuje animaci do zásobníku.
Dále se dá pod queue použít ještě parametr step, kterým se dá zavolat funkce v průběhu animace, aniž dojde k přerušení animace.
Parametr complete zavolá funkci po skončení animace.


moderniweb.com © 2018