tapeta Moderního Webu

delay

3D
2D

delay

Dalay je další metoda jQuery.
Tato metoda zpomalí animaci.

HTML:

<span>
 Spustit animaci
</span>
<div></div>

CSS:

span {
 color: blue;
 text-decoration: underline;
 cursor: pointer;
}
div { 
 background: yellow; 
 width: 50px;
 height: 50px;
 margin-top: 5px;
 border: 1px solid black; 
}

Script:

$(document).ready(function() {
 $("span").click(function() {
  $("div").hide(800).delay(1000).show(800);
 });  
});

Pozastaví animaci na 1000 ms tedy 1s.

Prohlížeč:

Spustit animaci

moderniweb.com © 2018