tapeta Moderního Webu

animation-iteration-count

3D
2D

animation-iteration-count

CSS3 vlastnot Animation-iteration-count určí kolikrát se má animace opakovat.

Příklad:

  
@keyframes jmeno_animace {
 0%  {left: 0px;}
 50% {left: 200px;}
 100% {left: 0px;}                
}
div:hover {
 position: relative;
 animation-name: jmeno_animace;
 animation-duration: 2s;
 animation-iteration-count: 2; 
}

Hodnota infinite, což znamená nekonečné opakování.

Můžete, ale uvést i celé číslo.

Když tuto vlastnost nezadáte, animace se přehraje jen jednou.


moderniweb.com © 2018