tapeta Moderního Webu

css

3D
2D

css

Css je asi nejpoužívanější a nejužitečnější metoda jQuery.
Manipuluje s kaskádovými styly.

HTML:

<p>html text</p>

Script:

$(document).ready(function() {
 $("p").css({
  "background" : "red",
  "color" : "white",
  "font-size" : "20px",
  "font-weight" : "bold"
 }); 
});

Prohlížeč:

html text

Aktivovat Deaktivovat

Místo elementu p se dá použít i css selektor (#id, .class, :hover ... )


moderniweb.com © 2018