tapeta Moderního Webu

translate

3D
2D

translate (x, y)

CSS3 hodnota translate umožňuje posun elementů na osách (x, y).

Příklad:

div:hover {
  transform: translate(10px, 10px);
}

Posune objekt po ose X o 10px a na ose Y také o 10px.


moderniweb.com © 2018