tapeta Moderního Webu

nth-last-child

3D
2D

:nth-last-child(n)

Pseudotřída :nth-last-child(n) určí, podle jakého vzorce a ke kterému elementu v seskupení elementů se přiřadí určené hodnoty.

Podpora:

IE 9+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

HTML

<table>
  <tr><td> 4 </td><td> 4 </td></tr>
  <tr><td> 3 </td><td> 3 </td></tr>
  <tr><td> 2 </td><td> 2 </td></tr>
  <tr><td> 1 </td><td> 1 </td></tr>
</table>

CSS

tr:nth-last-child(2) {
  background: silver;
}

Prohlížeč

4 4
3 3
2 2
1 1

Oproti nth-child se počítá od posledního elementu.

Do závorky se může přiřadit i určitý vzorec, například 2n, 2n+1 apod.


moderniweb.com © 2018