První oprava: vojáci a zloději

průsečíkzboreno

Vítám vás po prvním válečným přepočtu. Na horní liště najdete tlačítko Novinky, kde se můžete podívat, co se s vaším gubernátem během přepočtu dělo. Nemůžu každému z vás psát na míru ušitý návod, to bych tu seděl celý den, což nemůžu. Místo toho vám dám několik určitých šablon postupu, vy si snad nějakou z nich zvládnete vybrat a poperete se s tím. Kdyby ne, tak samozřejmě můžete mířit své dotazy ke svým vojevůdcům. Opravování gubernátu ve válce je ta nejdůležitější schopnost klikače.

Teď se nám konečně budou hodit našetřené tahy. Místo klikání za 17 (nebo 20) ve válce klikáme tolik tahů, abychom svůj gubernát opravili, zastavili budovy, postavili nutné specky, zakouzlili, znovu nazbrojili, nahodili zloděje a vojevůdce nás mohl použít při dalších akcích. Stále se pochopitelně snažíme tahy šetřit, nad každým tahem se zamýšlíme a neklikáme bez rozmyslu.

Nejdřív něco k rozkliku, jak už název napovídá, jde o fázi opravy, kdy *rozklikáváte* všechno, co se vám přihodilo. Trvá obvykle do 5. tahu, než můžete jít vybrat lab. Rozklik je v podstatě to nejdůležitější. Jak se vám povede nebo nepovede má obrovský vliv na výsledek na kliku. Naším cílem během něj je 1) vydělat na jídlo 2) vydělat na co nejvyšší platy 3) odkouzlit se. To všechno by dobrý klikač měl zvládnout, než vůbec v 5. tahu půjde do labu. Často nebývá ani problém spoustu akrů zastavit.

Jak toho docílíte? Předně, magicky nekrytí vojáci, kteří klikají každý den, hrají maximálně na 70% domků. Vy budete klikat pochopitelně na míň. Včera jsme trochu nadsadili, dnes budeme zbořené akry zastavovat především do výroben strojů a farmy. Důležitý je dělat co nejvíc věcí najednou - pokud to vaše rasa nebo situace neumožňuje, pak soustředit se vždy postupně na nejpalčivější problém a co nejrychleji ho s tou nejnutnější kapacitou gubernátu vyřešit. Magicky nekrytí vojáci, kteří klikají každý den, se nesmí bát shazovat spousty armády. Jinak je magie záhy semele.

První věc, kterou každou z vás musí udělat je identifikovat škody. Jak moc to váš gubernát schytal, jak moc je poškozený a tedy jak moc bude muset opravovat.

V zásadě rozlišuji tyhle situace:

  1. Máš dole průsek - propouštíš vše. Nenahazuješ mágy, ale maximum farmářů, kameníků, zedníků. Vědci, obchodníci klasika (ze začátku nahodit víc, ať se rychleji zaškolí, a další tah propustit, aby vědců bylo kolem 1/2 rozlohy, obchodníků podle obchodních paktů, opět se orientujeme výkonem), zbytek výdělečná profese. Snažíš se vydělat tak akorát na platy a jídlo. Jinak řečeno, prodáváš co nejméně surovin, vystačíš si základní funkčností gubernátu a hromadíš je pro prodej v okamžiku postavení průseku, ten se snažíš postavit co nejrychleji to jde! Do labu se jde teprve, až když průsečík postavíme.
  2. Šla na tebe jen magie a spadla ti jedna průměrně nepříjemná specka - necháš si hoplíty a max. rozlohu e2, jinak postupuješ klasicky. Zde se postup s určtými rasami liší, takto si může dovolit postupovat zkušený trpaslík se solidním výzkumem, ale v žádném případě obr
  3. Jsi úplně v klidu, necháváš si hoplíty a propouštíš polovinu e2
  4. Schytals útok, nedejbože stroják, zloděje, nebo prostě jen magie trefila hodně důležitých specek – propouštíš vše
  5. Zloději vždy propouští všechny zloděje

moderniweb.com © 2015

Příprava ke kliku

průsečíkpriprava

Rozdělení do profesí se liší podle jednotlivých ras. Pokud vám stojí průsečík, pak v 1/xy nahoďte třeba 10k obchodníků (podle obchodních paktů), rozlohu vědců, farmářů a zbytek do výdělečné profese. Rychleji zaškolíte větší množství podpůrných profesí a další tah je můžete stáhnout a přihodit lidi k výdělečné profesi.

Ale pozor, ještě neklikáme. Dokud nestojí průsečík, nenahazujeme mágy (nejsme-li magická rasa vyrábějící si vlastní manu), místo nich máme farmáře, ať si zvládneme vyrábět jídlo. Než poprvé klikneme, ještě vypneme autokouzlení a pohrajeme si s platy. Zpravidla půjdou první tah na krásnou 0. Orientujte se výdělkem za tah a mějte na paměti, že budete muset kupovat pravděpodobně hromadu jídla kvůli negativnímu kouzlu kobylky.

V základu jeden člověk sní za tah jednu jednotku jídla. S kobylkami o 300% víc, tedy 4 jednotky jídla. Chcete-li hrát perfekcionisticky, vynásobte populaci čtyřmi a výsledek znovu vynásobte desetinou ceny jídla na trhu. Tolik peněz potřebujete bez farmářů a manufaktur na nakrmení lidiček. Platí, že je důležitější lidi nakrmit, než jim zaplatit. Proto obětováváme v prvních tazích raději platy a trochu popularity a snažíme se je hlavně nakrmit.

Velká výhoda v propouštění většiny armády je, že takřka okamžitě máme na jídlo i popularitu, odkouzlíme somnambul, mor, kobylky, kastraci, ospalost (v tomto pořadí, nejhorší antiekonomická kouzla) zastavíme spoustu landů ještě než vlezeme do labu. Čím lepší generál a čím víc profesí, tím více surovin vytáhneme z labyrintu. Později, s dobrým genem a plnýma profesema za lab nejen zastavíme, ale zbude i na nazbrojení / stavbu specek. Po labu nahazujeme hoplíty na udržení strojů.

Pokud postavíme dost výroben, tak jich nemusí být moc, zpočátku stačí v podstatě jen pokrýt ztráty. Ztrácí se 10% neudržovaných strojů za tah, takže jakmile se výroba vyrovná ztrátě, máme vyhráno a nemusíme nahazovat o moc víc. Hodně lidí před klikem nepropouští přelidnění, všichni lidi nad 100% musí pryč, pokud neexistuje reálná šance, jak si během prvních tahů výrazně zvýšit maximum populace v gubernátu.


moderniweb.com © 2015

Vlastní klik

průsečíkstavba

Zhodnotíme svůj gub, povypínáme kouzlení, rozdělíme profese, ať hrajou do karet našemu klikacímu cíli, pohrajeme si s platy. V první fázi klikáme do labu. Cílem je lidi nakrmit, vydělat na maximální platy, odkouzlit nejhorší antiekonomická kouzla. Po vybrání labu budeme zastavovat pozemky. Včera jsme postavili záchranku na 70%. To byl dobrý výchozí bod. Dnes uděláme u vojáků ale jednu změnu.

Oproti včerejšku přihodí 5% rozlohy k výrobnám strojů. Enti nemusí. Takže si doplníte záchranku na včerejší stav, uděláte víc budek pro zedníky, ať se do nich vejde tak 2.5-3 násobek rozlohy makáčů a uděláte ty výrobny. Ve výsledku tedy budete na +- 64% domků. Po labu se budeme rozhodovat, co dál. V drtivé většině případů přijde řada na stavění specek. Oželíme výdělečnou profesi a nahodíme zedníky.

V zásadě platí, že když se snažíme co nejrychleji stavět, udržujeme poměr zedníků a výdělečné profese 1:1. Trpaslíci to mají jednoduché : ) Jaké specky chci, abyste postavili vám napíšu, i s důvodem proč. Až budeme mít postavené specky, zastavené pozemky, přijde řada na zbrojení. Během války se nejčastěji zbrojí tak, že nahodíme hoplíty, přelejváme a když to jde, dozbrojujeme do E1. Aby přelejvání bylo co nejefektivnější, musíme nahodit těch hoplítů co nejvíc.

Přelejvá se totiž procentuelně. Opravíte (infra a specky) a nahodíte všechno kromě obchodníků a vědců do armády. Podle zásob dozbrojíte. Nenechte si na kontě moc přebytečných zásob, magie vám je zase sesmaží. 4 tahy před koncem kliku nahodíme obchodníky, 3 tahy před koncem vědce. Pozorně sledujeme, kolik utrácíme za jídlo a za platy. Sečteme, vynásobíme počtem tahů, který plánujeme doklikat a VŠECHNO navíc se prozbrojí.

(Nezapomínejte, že věda klesá o 10% za tah. Jakmile propustíte vědce, nevyhnete se poklesu. Snažte se je propouštět tak, abyste po odkliku skončili s vědou v profesích okolo 130%.) Stačí malá rezerva. Pozor na dobrou náladu, jestli se orientujete podle platů na 42 a přitom záhy vyprší dobrá nálada, tak počítáme hned s platy 46.

Zloději normálně pomáhají s magií, ale pro začátek jim to usnadníme. Kouzlit zatím nebudou. Vezmou populaci svého gubernátu, vynásobí cenou za jednoho zloděje, našetří si tolik peněz, pokud mají víc, mohou se zásob zbavit kouzlením DDček na nepřátelské hobity (nenahazujete už magickou sílu, kouzlíte tzv. z farmy), a nazbrojí podobně jako v den války. Taky provedou během opravy menší úpravu gubernátu, včera jste měli být na 75% domků, dneska si nahoďte aspoň 3% rozlohy do výcvikových prostorů, takže skončíte na 72%.

Na rozdíl od vojáků, kteří zaškolí při přelejvání, vy nic nepřelíváte a vyklikávat tahy jen kvůli zaškolení je hloupé a zbytečné. Nazbrojíte všechno kromě vědců do zlodějů, kliknete tah. Měla by vám zase hodně vyskočit věda. Nazbrojíte i vědce a kliknete ještě tah nebo dva, aby se vám nezaškolenost zlodějů dostala pod 5%.


moderniweb.com © 2015

První oprava: mágové

Oprava magie

I mágové si zkontrolují jak vypadá jejich gub po přepočtu. V zásadě odlišují jen dvě situace: mám dole průsek, nemám dole průsek.

Za předpokladu, že průsek dole nemáme, tak přihodíme něco vědců, asi tak 1/2 rozlohy, nahodíme obchodníky, pokud máme dole nějakou důležitou specku, tak zedníky, necháme si něco málo mágů na odkouzlení a zbytek hodíme do výdělečné profese, jestli to jsou druidi, tak vypneme automatický prodej many. Zjistíme zda máme na jídlo, jestli ne, tak ho vypneme (platy 0) a klikneme tah.

Jestli máme na jídlo, tak zjistíme kolik můžeme nastavit platy, nastavím je a klikneme tah. V dalším tahu můžeme začít odkouzlovat. Počítáme peníze na jídlo a na platy. A klikáme farmu a opravujeme gub. Pokud už máte pryč negativka kouzlíte kouzla na nepřítele, které můžete pálit z farmy. Ve chvíli kdy máte opraveno (tedy 60% domků a nejlépe postavené všechny důležité specky), tak shodíte všechno z nevýdělečných profesí a jdeme do labu (viz na začátku nástěnky).

Vybereme doufejme tučnej lab. Teď si spočítáme kolik nás bude stát odkouzlení toho co nám přidělil arcimág a jestli na to máme, tak nahazujeme mágy. Jestli na to ještě nemáme tak samozřejmě nahodíme výdělečnou profesi (podle rasy) a dofarmíme. Udělejte si zásob trochu víc, nějaké kouzlo nevyjde, musíte kupovat jídlo a platit lidi. No a pak to odkouzlíme stejně jako první den. Hotovo

Jsou tu dvě možnosti. Někteří vojevůdci trvají na plné síle (třeba když jste průrazový mág), takže při opravě nestavíte klasickou záchranku, ale nastavíte si gub pro co možná největší magickou sílu, takže 60% domků, něco vědců, budky pro mágy, univerzity na 45% a zbytek siločáry. Po odkouzlení stavíte záchranku. Je to náročné na infra, takže ho musíte neustále přidělávat na víc.

Druhá možnost je, že si už záchranku stavíte klasicky při opravě. Zde a akademii začínáte tímto způsobem.

Druhá situace je když máte dole průsek. To pak nahazujete z mágů kameníky, zedníky, farmáře, obchodníky, vědce na 1/2 rozlohy a pokud jedete přes druidy, tak zbytek do druidů a z many kterou vyděláte odkouzlujete, pokud nejedete přes drudy tak do výdělečné profese, tak ty zbraně prodáme až po dostavění průseku. Po dostavění průseku je to stejný postup jako v předchozím případu, opravíte gub, zajdeme do labu a odkouzlíte.


moderniweb.com © 2015
reddragon.cz