Příprava

Příprava

Útočníci i obránci postupují nadále víceméně stejně. Jediný rozdíl je v tempu výroby strojů. Opět upozorňuji na kontrolování hoplítů. Nenechte stroje chátrat a nemějte hoplítů pro daný tah zbytečně mnoho.

Čeho byste měli dosáhnout při tomto kliku, dva dny před začátkem války?

  1. stropu domečků, který jsem zmiňoval včera.
  2. přestavěných eko oborovek.
  3. 100% infra i zásob

Jakmile máte splněné tyto tři dílčí úkoly, vrhnete se konečně na zbrojení. Vezmete svou populaci kromě obchodníků s příslušným výkonem, mágů a vědců, kteří by pořád měli vyrábět maximum vědeckých bodů a několik tisíc lidí ve výdělečné profesi a hodíte ji do hoplítů.

Zaškrtnete přelejvání a každý tah zacvičujete z hoplítů 26% + výzkum do E1. Z E1 standardně 10% (obři 10.5 a enti 11%) + výzkum do E2. Zbytek tahů jednoduše přelejváte, vyrábíte stroje a kontrolujete, že jich udržíte dostatečné množství. S rostoucím počtem E2 budete muset hoplíty doplnit z E1 a opět vypnout jejich přelejvání.


moderniweb.com © 2015

Den před válkou

vojáci

Takže jdeme do hlavní fáze zbrojení. Vše kromě obchodníků, mágů a vědců do hoplítů a přelejvejte. Všichni si ještě dávejte pozor na udržení strojů, kromě skřeta, kterému stroje drží všechno a může přelejvat bez omezení.

Existují rasy s levnou E1, které pochopitelně využíváme a zbrojíme nikoliv přes hoplíty, ale přes E1, ze které se vojáci do E2 dostanou rychleji. Vojáci, kteří doteď klikali full farmu a nemají žádné jednotky by také mohli zvážit, jestli nekliknout pár dalších tahů farmy a poté nenazbrojit komplet E1. Jinak si jen tak klikáte a klikáte a klikáte a přelejváte a přelejváte a přelejváte. Kontrolujete stroje. V 11/49 zbořte výrobny strojů a hoďte je do domků (měli byste mít ideálně 5x rozlohu strojů). Příchozí lidi zaměstnávejte do zedníků a pomalu dodělávejte infra. Pak můžete dál klikat, další zástavka přijde až...

...podle vašeho zaškolování. Zedníky doplníte 1-3 tahy před koncem kliku na 2-2.5 násobek rozlohy. Využijte příchozí lidi, nadbytečné obchodníky, vědce, všechny mágy a teprve potom je doplňujte z armády. Rozhodně je ale musíte mít. Nejde se tomu vyhnout. Cílem je, aby na konci odkliku v 17. tahu byli zedníci krásně zaškolení. Ve svých gubernátech kombinací škol a tří dobrých profesorů dávám na zaškolování 1 tah, ale někteří máte třeba jen dva profesory. V záložce budovy / infrastrukturní budovy kontrolujte řádek školy, součet dvou čísel na tomto řádku vám říká, kolik % nováčků zaškolíte za tah. Nahodíte-li ve 14. tahu zedníky, máte 100% nováčků. Zjistíte, že máte zaškolování 85%. Po prvním kliknutí už máte nováčků jen 15%. Z oněch 15% se vám opět zaškolí 85%. Po druhém kliknutí máte už jenom 2% nováčků. To je dostačující a třetí tah kvůli 2% nezaškolenosti už se nevyplatí tolik. Místo něj můžete jeden tah věnovat třeba přelejvání, pokud máte málo E2 nebo čemukoliv jinému podle situace. Ale když zjistíte, že máte zaškolování třeba jenom 60%. Tak po prvním kliknutí máte 40% nováčků, a po druhém 16%, to je hodně a je potřeba kliknout na zaškolení ještě třetí tah. Než vyhodíte mágy, ujistěte se, že na svoje poslední tahy máte dost pracovitosti a dobré nálady. Já mám ve svých gubech obvykle 100% zaškolování, takže by mi stačilo nahodit zedníky tah před koncem kliku. Doděláte si infra spotřebované dnešním stavěním a připravíte si zedníky na zítřek, kdy budeme vyrábět infrabody na dozbrojení a záchranku.

Gub na konci kliku by měl vypadat: beze škol, univerzity podle rasy, ale obvykle kolem 30% - čím je rasa bohatší na populaci, tím si vystačí s menším bonusem od univerzit - bez mágů a tedy i jakýchkoliv budek nebo cechů na ně, asi 1/2 rozlohy vědců, pár obchodníků s patřičným výkonem a maximálně 2% rozlohy cechů, 2x-2.5x rozloha zedníků. Všechny ostatní budovy budou v domcích a lidé v armádě.

Dodatek - pochopitelně čím zkušenější (a tedy odvážnější) hráč, tím víc má už po dnešním odkliku v domcích. Někteří už po dnešku mívají 95% domků, kromě nich mají jen nejnutnější vědce, pár zedníků na další den, maličko univerzit a maličko obchodníků. Bez jakýchkoli cechů pochopitelně. Já vás vedu pro začátek jednodušší cestou, ale to neznamená, že nesmíte experimentovat : ) Jen experimentujte s rozmyslem.

vojáci

Dodatek č.2 - Všichni se, předtím než budou snižovat počty vědců, ujistí, že mají následně vynalezené profese - farmáři, kameníci, zedníci, obchodníci, mágové, vědci + vaše farmící profese nebo profese, na které máte významné bonusy. Tu snadno identifikujete pomocí kolonky rentabilita v profesích, detaily jsem rozepisoval v předešlých pokynech. Například elf bude mít farmáři - 12, kameníci - 12, zedníci - 12, obchodníci - 12, zbrojaři - 12, mágové - 12, druidi - 12, vědci - 16. Trpaslík bude mít farmáři - 16, kameníci - 16, zedníci - 16, obchodníci - 16, mágové - 16, vědci - 20. Atd. Nejistota = otázka

Shrnutí kliku den před válkou

Hlavním cílem je stále udržovat infra i zásoby. Kromě toho začínáme vytvářet armádu. V přibližně 11/49 dokončíme výrobu strojů a hodíme výrobny do domků. Stroje pořád udržujeme a nenecháváme chátrat. Z příchozích lidí začneme dělat zedníky. V 17/49 máme zaškoleno 2-2.5 násobek rozlohy zedníků. Lidi bereme, kde se dá, armáda je až poslední možnost. Pozor ale, ať neuberete moc vědců, musíte pořád nejen udržovat vědu v profesích, ale být schopni i vynalézat. Ujistíme se, že máme vynalezené všechny důležité profese pro svoji rasu. Na konci odkliku nemáme mágy, na další dostaneme pozitivní kouzla od aliančních mágů a s těmi si vystačíme.


moderniweb.com © 2015

Den války

Vojáci

Zapneme přelejvání hoplítů, dnes už si můžeme a musíme dovolit ztrácet stroje. Pak uděláme jedny z mála nutných výpočtů, a sice výpočet, kolik infra musíme v den války vyrobit a kolik peněz nám po nazbrojení v 17. tahu musí bezpodmínečně zbýt na záchranku.

Začneme prachama. Záchranku na první přepočet budete stavět na 70%, enti ze začátku na 80%, ať si to vyzkoušíte. Počítám, že nazbrojíte všichni z 96% domků, 4% budou ve výcvikáčích. Přestavíte do záchranky 30% gubu. Samotný výpočet bude: (rozloha * 0,3 nebo nebo v případě enta 0,2) * cena infrabudovy ve zlatě. Tolik peněz vám po nazbrojení musí zbýt stůj co stůj. První a nejzásadnější pravidlo. Jakmile vám nezbudou, tak je mi jedno, co jste kde udělali správně, ale díky tomu, že nezvládnete postavit záchranku, jste selhali tím nejhorším způsobem. Tak. Snad jsem dostatečně zdůraznil její důležitost.

Výpočet infra je obdobný. Na záchranku (rozloha * 0,3 nebo 0,2) * poloviční cena infrabudovy v bodech. K tomu připočtete ještě dnešní menší přestavby. Sečtete budovy o kterých víte, že ještě budete přehazovat do domků, výcvikáčů nebo s nimi jakkoliv šoupat a vynásobíte poloviční cenou infra. Přičtete k záchrance. Útočníci ještě na úplný závěr přičtou 10% nadlimit. Každý akr uskladní 100 infrabodů, limit na 40 000 pozemcích je tedy 4 000 000. 10% je 400 000.Nadlimit se vyrábí z toho důvodu, že chodíte ven pro landy. Dobytým územím se vám zvedne limit infrabodů, který se přepočítává až na úplný závěr. Kdybyste ho nevyrobili, zahájíte další den třeba s 92% infra a hned budete 8% zcela zbytečně ztrácet. Takhle zahájíte první válečný den pěkně na 100%. Infrabody jsou ve válce hodně drahá a důležitá komodita.

Vojáci

Takže ze začátku jen klikáte, klikáte a klikáte. Přelejváte a vyrábíte infra. V 5. tahu smíte využít první lab na nejpotřebnější věc a pomoct si buď se zásobama nebo infrabodama. Další zastávka přijde v okamžiku dokončení výroby infra. Mělo by k ní dojít někdy v 8., maximálně 9. tahu. Zedníci poputují obratem do E1, bez ohledu na rasu. Pokračujeme v přelejvání. Ve 13. tahu nazbrojte obchodníky. Tím vám ještě víc vyskočí věda. Ve 14. tahu nazbrojíte vědce. Všechny zbývající budky poputují do výcvikáčů. Teprve nyní přijde okamžik boření univerzit. Berte to postupně, ať jich nezboříte moc. Pro udržení vědy by vám jich mělo zůstat asi 300. Co nejvíc vojáků mimo E2 zkusíte právě do E2 hodit, ale pozor. Zkontrolujte si, kolik proděláváte za tah na žoldu. Profese a dole výdělek za tah. Počítejte, že potřebujete doklikat tři tahy. Zároveň víte, kolik vám musí zůstat na záchranku. Takže žádný šílenosti! Raději opatrně. Mám v plánu používat stroje, takže co se nevejde do E2, dejte do hoplítů. Nahodíte tedy co nejvíc E2 při výše zmíněných zásadách opatrnosti a kliknete do 16. tahu. Všechno by mělo být zaškoleno. Vojáci se spoustou zásob se v 16. tahu mohou pokusit o boost: založíte libovolný útok na nepřítele, všechnu armádu pošlete ven, pomodlíte se k Randomovi a půjdete do labu pro lidi. Ideálně se vám podaří je vytáhnout. Naložíte s nimi podle stavu zásob - 1) stále jich mám tolik, že nevím, co s nimi a na záchranku mi zbyde s prstem v nose = šup do E2 2) mám pochyby nebo mi to vychází akorát = E1. Cokoli jiného znamená nějakou chybu Konečný výsledek zbrojení tedy bude co nejvíc E2, co nebude v E2, bude v hoplítech.

POSTAVÍME ZÁCHRANKU - kdo ji nepostaví, tak to celý podělal.


moderniweb.com © 2015

Shrnutí kliku v den války

Zloději

Provedeme výpočty infra a peněz na záchranku. Začneme klikat, pokračujeme ve vytváření armády, mezitím vyrábíme infrabody.

Jakmile dokončíme výrobu infrabodů, zbrojíme E1 a dál přelejváme. Nejpozději v 15. tahu dozbrojíme co půjde do E2, zbytek dáme do hoplítů. Ti nejšikovnější vojáci se spoustou zásob mohou v 16. tahu zkusit boost.

Na úplný úplný závěr, kdy už máme vše pochystáno, poklikáno a nazbrojeno, Jsme v 17/49 a už se nechystáme nic dělat, stavíme záchranku podle rasy a zaměření. Jsou rozepsány výše.


moderniweb.com © 2015
reddragon.cz