Příprava na válku pro mágy

Příprava není tak složitá jako pro vojáky. Bohatě se stačí začít soustředit den před válkou. Pro vás to znamená, že podle pokynů vojevůdce pošlete bílou magii na alianci. Uděláte si nadbytek infra pro přestavbu gubernátu a v 15/49 nebo 16/49 jí uskutečníte, záleží to na tom na kolik vám maká zaškolování, v 17/49 byste měli mít max.

3% nezacvičených mágů. Nastavení gubu se lehce liší, podle tabulky si můžete říci jaké nastavení chcete mít. Na začátku války je lepší mít co největší magickou sílu, až v pozdějších fázích si gub opravujete pro lepší ekonomiku na úkor síly.

MAGIE EKONOMIKA Domky Univerzity Siločáry Cechy Výk. Uni Výk. Sil Výk. Cechy
100 100 47,5 15,5 25,5 0 47,5 33 0
99 108,4 57,3 15,5 15,2 0 45,5 21,5 0
98 110,9 60,2 15,5 12,1 0 45 17,6 0
96,2 113,7 60,6 15,5 10,3 1,4 44,6 15,2 2,4
95,2 114,9 60,4 15,5 9,7 2,2 44,4 14,3 3,7
90,6 120,5 60,1 15,5 6,2 6,2 43,7 9,4 9,4

Tak a nyní si trochu tabulku vysvětlíme. První řádek udává největší možnou magickou sílu, respektive síla a ekonomika jede 1:1. To je nastavení vhodné na první den války, v dalších dnech se užívá jen za předpokladu, že na vás neprojde nepřátelská magie ani vojenský útoky.

Tudíž to moc nedoporučuji. No dále k tabulce. První dva sloupečky, které jsou bílé nám říkají, v jakém procentuálním poměru je magická síla a ekonomika. Jde tedy vidět, že pokud snížíme magickou sílu o jedno procento, zvýší se ekonomika o 8,4 procenta. Prostřední zlaté sloupečky nám řeknou kolik procent hlíny bude zastavěno danou komoditou budov.

Poslední šedivé sloupce jsou orientační a vypovídají o procentuálním přínosu daných budov. Pak tam máme třetí řádek, který je tučně. To je podle Fouka nejlepší nastavení pro gub pro normální válku. Navíc pokud má mág větší počet domků, může se lehčeji přehodit do zloděje. Takže v den války v tahu 15/49 (za předpokladu, že máte alespoň 80% zaškolování) hodíte svůj gub do nastavení které je na třetím, tučném řádku a přitlačíme siločáry.

Mimo to máme pouze nutné vědce a k nim pár cechů, jinak nic. Nezapomene při zaškolování vypnout automatické kouzlení. Po odkliku byste měli mít náročnost kouzlení na 100%. To taky znamená, že podporu na ali kouzlíte v průběhu kliku a ne až na konci. Zásob máme 100% a většinu ve zbraních, pár kamenů na zítřejší infra pro záchranku.


moderniweb.com © 2015

Den války pro mágy

V pátém tahu nezapomene vzít infra z labyrintu na stavbu záchranky.

Tak začínáme pěkně odkouzlovat v prvním tahu. Jak kouzlit? Primárně začínáme kouzlit od nejdražších kouzel po nejlevnější. Jedná se o to abychom poslali nejdražší kouzla s co nejmenší náročností. Do jaké náročnosti?

Do závorky budu psát zkratku kouzla (pokud je) jak se používá v slangu rd, do jaké kategorie i dané kouzlo patří aby bylo jasno až to bude arcimág používat v rozpisu (někteří to používají, někteří ne, ale jako pořádní mágové byste to měli vědět) a pokud to kouzlo je limitované (to jest účinných je pouze určitě počet) napíšu na konci limit kouzel podle rasy.

Většina limitovaných kouzel účinkuje max. 5x, tedy že funguje pouze 5 Dračích dechů, každý poslaný navíc nemá žádný účinek. Některé rasy mají limit jiný. U dalších kouzel budu psát rasy s imunitou na konkrétní kouzlo (Ze začátku to vypadá složitě, ale brzo to budeme mít v hlavě). Za závorkou je maximální náročnost do jaké se dané kouzlo sesílá.

Kouzlo Zkratka Zařazení Omezení Náročnost
Dračí dech DD destrukce skřeti 3x, trpové 4x, enti 6x 275%
Ohnivý déšť OD destrukce skřeti 3x, trpové 4x, enti 6x 475%
Uragán průraz skřeti 3x, trpové 4x, obři imunní:) 480%
Mor negativka vamp imunní 535%
Zpopelnění zlodějů ZpZ desktrukce skřeti 3x, trpové 4x 570%
Zemětřesení ZM, zemka destrukce skřeti 3x, trpové 4x, enti imunní 600%
Zničit zásoby ZZ nezařazeno 715%
Kobylky negativka 745%
Somnambul somnáč negativka obři imunní 800%
Ospalost negativka 800%
Zkáza padlých legií Zpl nezařazeno 815%
Stupidita stupka průraz 875%
Kastrace negativka vamp imunní 875%
Slabost negativka enti imunní 875%
Špatná nálada ŠN negativka 995%
Smůla negativka 995%
Orlí oko OO nezařazeno 1670%
Kouzlo Zkratka Zařazení Náročnost
Magické zrcadlo MZ štít 370%
Padlé legie PL štít 440%
Vojenský štít štít 455%
Pracovitost pracka bílá 480%
Antimagický štít štít 585%
Plodnost bílá 585%
Magické fluidum MF bílá 585%
Štěstí bílá 585%
Dobrá nálada DN bílá 725%

Z daného jasně vyplývá, že když kouzlíte i bílou či štíty, souhrně podpora na ali, tak si to pěkně vložte do magie na nepřítele, opět podle ceny. To jest začínáme kouzlit DD, potom odkouzlíme podporu a potom OD (OD je levnější než podpora). Čím levnější kouzlo, tím do větších náročností můžete jít. V průběhu války kouzlíte negativka i do vyšších náročností.

Není výjimka kouzlit kastraci, ŠN apod. i do náročností nad 1000%. Vždycky odkouzlujete první dračí dechy, je to strašně drahý kouzlo a u toho nepřekračujte náročnost 300% (někteří udávají i 200%). Jednoduchými počty si i můžete orientačně spočítat kolik vás to bude stát. U každého kouzla si vezmete kolikrát to máte poslat krát aktuální cena kouzla krát 300 (náročnost) v případě DD, OD, uragánu, moru a celé podpory kromě DN. Krát 500 u zbytku.

A to samozřejmě ještě vynásobíte aktuální cenou magie, takže nyní máte hrubý odhad ve zlatě. Pokud to chcete přesněji, tak si budete muset hrát s kalkulačkou nebo si vytvořit dobrý excel:)

No pro dnešek jsme odkouzlili. Pokud jedeme první způsob a tedy děláme při kouzlení i infra, tak až budete mít dostatek, tak to samozřejmě hodíte do mágů. V 17/49 stavíme záchranku.

POSTAVÍME ZÁCHRANKU - kdo ji nepostaví, tak to celý podělal:) (je nahoře na vývěsce)!!

Je ještě druhý způsob, který však budou zkoušet novicové, kteří zvládli způsob první. Zboříte většinu magických věží a postavíte stejnou záchranku jako v předchozím způsobu. Věže na to samozřejmě nezbudou, tak do dodáme ze siločar. V tomto způsobu si hlavně dejte pozor ať už nic neděláte v profesích, jakýkoli klik v nich by vyhodil mágy, protože na ně nejsou budky.


moderniweb.com © 2015

Kouzlení bílé magie: Pro všecny

Bílá magie

Pod bílou magii, nebo-li podporu spadají kouzla MZ, PL, VŠ, pračka, AŠ, plodnost, MF, štěstí, DN (co znamenají zkratky viz výše).

Kouzla se můžou rozdělit do procentuálních, štítů a do těch co stačí na sobě mít. Procentuální jsou MF, pračka, štěstí, ty se kouzlí silou alespoň 40x rozloha gubu (na který je kouzleno), MF může jít slabší, ale ne více než 30x rozloha gubu.

Dále jsou ty co působí, když jsou a jest DN a plodnost, ty už nemusejí chodit takovou silou a postačí je seslat 20x rozloha gubu.

A nakonec tu jsou štíty, lehce se různí, ale kromě PL se kouzlí silou 2x rozloha gubu. PL 10x rozloha gubu. MZ se kouzlí na magické guby a pokud jsou tahy tak i na guby magicky zapaktovaný. PL a AŠ se kouzlí pouze na mágy a VŠ se kouzlí na všechny.


moderniweb.com © 2015

Kouzlení z farmy, nižší silou: Pro všechny

Farma

I když hrajete vojáka může se vám stát, že po vás bude vojevůdce chtít abyste kouzlili z farmy. Pro zloděje a mágy to je denní chléb. Není na tom nic těžkého. Nastavíte mágy alespoň na 2x rozlohy, a můžete odkouzlovat z toho co vyrobíte. Rasy farmící přes manu, samozřejmě manu neprodávaj, ale kouzlej z vyrobené.

Zlodějům nebo mágům se může stát, že mohou kouzlit 1/2 silou. V podstatě stejné jako předchozí případ, ale v mázích máte cca 1/2 rozlohy území. Tedy už většinou máte něco vydělaného dopředu.

Může nastat i případ, kdy dostanete rozkaz kouzlit určitou silou, např. silou 350k. Tedy už to chce se podívat do manuálu na vzorec pro produktivitu daného řemesla a připad k tomu procentuální výkon generálů mágů. Hned jak víte kolik jich má být pro váš, kolik lidiček musíte udělat mágy tak aby měli chtěnou sílu, tak je tam dáte, zaškolíte a kouzlíte.


moderniweb.com © 2015
reddragon.cz